webinar register page

Jenny Lindblads disputation / Jenny Lindblad's PhD Defense
Länk för fjärrdeltagande i det offentliga försvaret av doktorsavhandlingen "Planning contexts: bureaucracy and rule relations in French urbanism".

Link for remote participation in the public defense of the PhD thesis "Planning contexts: bureaucracy and rule relations in French urbanism".
Webinar logo
* Required information
Loading